28 Ngày chúng tôi làm việc
1839 Các nhà đầu tư
219789 USD Đã đầu tư
61957 USD Đã thanh toán

Tại sao các nhà đầu tư chọn chúng tôi?

Lợi nhuận cao từ 2% đến 6,6% mỗi ngày
Các khoản thanh toán nhanh Ngay lập tức tới ví của bạn
Script độc đáo Kiến trúc mã độc đáo
Bảo vệ chống lại các cuộc tấn công DDOS Bảo vệ khỏi các cuộc tấn công ở mọi cấp độ
Chứng nhận EV-SSL Bảo mật mã hoá dữ liệu
Hỗ trợ 24/7 Hỗ trợ nhanh chóng và chuyên nghiệp
Đội ngũ chuyên nghiệp Kinh nghiệm vô giá trong lĩnh vực đầu tư
Điều khiển thuận tiện Giao diện đơn giản và thoải mái

Các kế hoạch đầu tư

DAILY START

2% hàng ngày 7 ngày

10 USD - 49 USD Tối thiểu / Tối đa 114% Tổng lợi nhuận Đúng Hoàn trả khoản tiền gửi

DAILY LIFE

2.5% hàng ngày 14 ngày

50 USD - 199 USD Tối thiểu / Tối đa 135% Tổng lợi nhuận Đúng Hoàn trả khoản tiền gửi

DAILY TOP

3.1% hàng ngày 21 ngày

200 USD - 799 USD Tối thiểu / Tối đa 165.1% Tổng lợi nhuận Đúng Hoàn trả khoản tiền gửi

DAILY PRO

3.8% hàng ngày 28 ngày

800 USD - 2499 USD Tối thiểu / Tối đa 206.4% Tổng lợi nhuận Đúng Hoàn trả khoản tiền gửi

DAILY HIGH

4.6% hàng ngày 35 ngày

2500 USD - 7999 USD Tối thiểu / Tối đa 261% Tổng lợi nhuận Đúng Hoàn trả khoản tiền gửi

DAILY GOD

5.5% hàng ngày 42 ngày

8000 USD - 20000 USD Tối thiểu / Tối đa 331% Tổng lợi nhuận Đúng Hoàn trả khoản tiền gửi

DAILY START

2% hàng ngày 7 ngày

10 USD - 49 USD Tối thiểu / Tối đa
114% Tổng lợi nhuận
Đúng Hoàn trả khoản tiền gửi

DAILY LIFE

2.5% hàng ngày 14 ngày

50 USD - 199 USD Tối thiểu / Tối đa
135% Tổng lợi nhuận
Đúng Hoàn trả khoản tiền gửi

DAILY TOP

3.1% hàng ngày 21 ngày

200 USD - 799 USD Tối thiểu / Tối đa
165.1% Tổng lợi nhuận
Đúng Hoàn trả khoản tiền gửi

DAILY PRO

3.8% hàng ngày 28 ngày

800 USD - 2499 USD Tối thiểu / Tối đa
206.4% Tổng lợi nhuận
Đúng Hoàn trả khoản tiền gửi

DAILY HIGH

4.6% hàng ngày 35 ngày

2500 USD - 7999 USD Tối thiểu / Tối đa
261% Tổng lợi nhuận
Đúng Hoàn trả khoản tiền gửi

DAILY GOD

5.5% hàng ngày 42 ngày

8000 USD - 20000 USD Tối thiểu / Tối đa
331% Tổng lợi nhuận
Đúng Hoàn trả khoản tiền gửi

AFTER FIRST

150% sau 15 ngày

100 USD - 499 USD Tối thiểu / Tối đa 150% Tổng lợi nhuận Không Hoàn trả khoản tiền gửi

AFTER 2LEVEL

190% sau 20 ngày

500 USD - 1999 USD Tối thiểu / Tối đa 190% Tổng lợi nhuận Không Hoàn trả khoản tiền gửi

AFTER BUSINESS

240% sau 25 ngày

2000 USD - 5999 USD Tối thiểu / Tối đa 240% Tổng lợi nhuận Không Hoàn trả khoản tiền gửi

AFTER IMPERIAL

300% sau 30 ngày

6000 USD - 20000 USD Tối thiểu / Tối đa 300% Tổng lợi nhuận Không Hoàn trả khoản tiền gửi

AFTER FIRST

150% sau 15 ngày

100 USD - 499 USD Tối thiểu / Tối đa
150% Tổng lợi nhuận
Không Hoàn trả khoản tiền gửi

AFTER 2LEVEL

190% sau 20 ngày

500 USD - 1999 USD Tối thiểu / Tối đa
190% Tổng lợi nhuận
Không Hoàn trả khoản tiền gửi

AFTER BUSINESS

240% sau 25 ngày

2000 USD - 5999 USD Tối thiểu / Tối đa
240% Tổng lợi nhuận
Không Hoàn trả khoản tiền gửi

AFTER IMPERIAL

300% sau 30 ngày

6000 USD - 20000 USD Tối thiểu / Tối đa
300% Tổng lợi nhuận
Không Hoàn trả khoản tiền gửi

Các đối tác

5% - 2 - 1

Những nhà đại diện

7% - 3 - 2
Số tiền gửi USD
DAILY AFTER
Thời hạn khoản tiền gửi
Tổng lợi nhuận

Chương trình đối tác

Chúng tôi cung cấp cho Những người dùng của chúng tôi một cơ hội tuyệt vời để kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách tham gia vào một chương trình liên kết cũng như nhận được phần thưởng tăng thêm khi trở thành Đại diện chính thức của TRADEX

Các hàng nói gì về chúng tôi

Chúng tôi không ngừng phát triển nền tảng của mình và ý kiến của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi

highprofit.blog one round on After Plan complete: +150% Thanks!
highprofitblog
Beautifully and very quickly. Thank you!
Peryskop1
thanks :)
amine132
Really happy with tradex
Gaza1
Very good project ♥ ♥
btc
Perfect and fast
Benjamin1212
Instant Payment! Love the platform!!!!
rocketq
Awesome program - love it!
Eos1987
thank you for instant payment again
vipinvestor
Wow! this is the best investment platform. Withdrawal is instantaneous and everything else is transparent. Keep up the good work
Defenzyd

Các khoản tiền gửi gần đây

nelsonpcelis20 PE
misterdinero20 PE
Malina90 AC
Malina160 PM
Invest0.001516 BC
mnoblog10 AC
Malina2100 AC
Lerroks50 PM
Dostatok30210 AC
URIIAM49 AC

Các khoản thanh toán cuối cùng

ZYBastik2.5 AC
Eos19876.2 AC
zb82120.66 PM
MYHYIPSNET4.13 AC
MYHYIPSNET18.7 PM
met7190.2 PM
Natsuhan6.2 AC
Profvestcom9.3 PE
Profvestcom5.8 AC
Profvestcom0.7 PM

Những người dùng mới

misterdinero19.11.2017
romanovvv198719.11.2017
nelsonpcelis19.11.2017
coxei19.11.2017
Dostatok30218.11.2017
Nurali18.11.2017
Evgo18.11.2017
wakeup18.11.2017
WERRSS77718.11.2017
romansa18.11.2017


BTC 7779.25 USD
LTC 68.95 USD
DOGE 0.0014 USD
ETH 346.94 USD
ZEC 297.2 USD
BCH 1249.2 USD
DASH 450.41 USD

Lỗi

Đã thành công